ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน "ระดมทรัพย์ รับบุญ เป็นทุน สร้างห้องสมุดICT"

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เพื่อสร้างห้องสมุด ICT ให้กับนักเรียน